Kiezen voor een (erkende) opleiding

Various

In een oerwoud aan opleidingen is het lastig overzicht houden. Moet je daarom kiezen voor zekerheid en wat is dat precies waard?

Het landschap van fitness is soms wat onoverzichtelijk en daarom kiezen mensen vaak voor zekerheid als ze een carrière overwegen als (personal) trainer. Het is logisch dat men op zoek gaat naar erkende opleidingen, aangezien het toch gaat om een investering die uiteindelijk moet lonen. Om de keuze weloverwogen te maken is het handig om iets meer van het fitnesslandschap te kennen.

BRANCHEORGANISATIE FITVAK

In Nederland hebben we de brancheorganisatie FitVak waar naar schatting een derde van alle fitnesscentra en waarschijnlijk geen enkele personal trainerstudio bij aangesloten is. Lid zijn van de FitVak is duidelijk niet verplicht, maar het is de enige brancheorganisatie die Nederland rijk is. Zij zijn er vooral voor de fitnesscentra en ondersteunt deze met allerlei zaken, waaronder personeelsbeleid.

Het betekent concreet dat de FitVak examens heeft samengesteld in samenwerking met het ministerie van VWS die leiden tot rijkserkende diploma’s A en B. Dit geeft duidelijkheid, maar geen garanties. Rijkserkend betekent namelijk niet rijksbeschermd.

Iedereen in Nederland mag zichzelf fitness- of personal trainer noemen, ook als je nog nooit een opleiding hebt gevolgd. De FitVak probeert dat al decennia te stoppen, maar tot nu toe zonder succes en we zien het binnen afzienbare tijd niet gebeuren. Tweederde van de fitnesscentra geeft niet om rijkserkende diploma’s en personal trainerstudio‘s al helemaal niet.

Ze willen gewoon goede mensen en de FitVak biedt daarvoor helaas geen garantie, mede omdat het materiaal sterk verouderd is. Het is om die reden dat ook verschillende ROC’s MBO sport & bewegen afzien van de FitVak-eisen en hun eigen materiaal ontwikkelen.

WAAROM TOCH EEN OPLEIDING?

Fitnesscentra en studio’s geven niet om rijkserkend, maar wel om kwaliteit. De trainers moeten uiteindelijk verantwoord en effectief mensen kunnen helpen. Een opleiding, ook rijkserkende, kunnen daaraan bijdragen. Geen van de betrokken founders van Fit as FAQ biedt een rijkserkende opleiding aan. Dat is niet omdat ze het niet kunnen, maar niet willen.

De examencriteria sluiten niet aan bij de meest recente wetenschappelijke inzichten van het trainen en ook niet bij de ontwikkelingen van het vak. Fitnesscentra en personal trainingstudio’s kiezen op basis van persoonlijkheid (pas je in het team en bij de klanten) en vaardigheden van trainen, leefstijl en motiveren. Waar ze niet op zitten te wachten is dat een klant vertelt dat een advies van een trainer achterhaald is en daarom waarderen ze de niet-rijkserkende opleidingen.

Dit wil niet zeggen dat je met een rijkserkende opleiding geen goede trainer kunt zijn, maar het betekent dat je erna via zelfstudie of cursussen bij zult moeten scholen. Goede fitnesscentra en studio’s geven niet per se om diploma’s, maar wel om kwaliteit. Ze hebben meteen door of je alleen maar informatie hebt of daadwerkelijk kennis.

KENNIS

Op het internet is veel informatie te vinden en zo ook op deze website. Het is nuttig en het geeft richting, maar het is niet hetzelfde als kennis. Kennis vereist dat de informatie op een gelaagde manier is opgebouwd, waardoor je op de meest effectieve manier het vak leert beheersen.

Opleidingsinstituten zouden specialisten moeten zijn in het aanbrengen van een dergelijke structuur. De docenten zouden de branche moeten kennen en een nationaal en internationeel netwerk van specialisten hebben waar ze kennis mee uitwisselen. Als je autodidact bent kun je het allemaal zelf uitzoeken, maar het zal waarschijnlijk minder efficiënt zijn dan wanneer je een goed fundament legt bij een goede opleiding.

HET ALTERNATIEF


De oprichters van Fit as FAQ hebben niets tegen erkende opleidingen, maar weten uit ervaring dat de markt veel sneller beweegt dan officiele instanties ooit bij kunnen houden. Zelfs als je een beginnende trainer bent, is het handig als je uptodate start in plaats van erna uit moeten zoeken wat verouderd is en wat niet.

Hoe weet je dat de oprichters van Fit as FAQ het wel bij het rechte eind hebben, vraag je je wellicht af. Ze claimen niet altijd gelijk te hebben, maar wel dat ze bereid zijn om verantwoording af te leggen voor hun adviezen en lesstof.

Het is om die reden dat we zo toegankelijk zijn op sociale media via de Fit as FAQ facebook pagina / Fit as FAQ facebookgroep en bereid zijn om in het openbaar vragen te beantwoorden. Geen van de erkende opleidingen doen dit. Op deze manier kun je de onderbouwing van de claims toetsen.

De oprichters van Fit as FAQ zijn, mede daarom, toonaangevend in de branche. Het gaat om de volgende 5 partijen (alfabetische volgorde) met hun specialisaties:

Samen bedienen ze de markt met uptodate lesstof, die wetenschappelijk solide is en getoetst in de praktijk. Als je een erkende opleiding hebt gevolgd, dan leer je veel extra bij deze instituten.

Als je alleen bij een van ons wat hebt gedaan, voegt een erkende opleiding niet zoveel toe.

De markt ontwikkelt zich in een razend tempo en het betekent dat je oude zekerheden kunt laten varen en succesvolle partijen kunt volgen die toonaangevend zijn in de branche.

Bij Chivo weten we dat de moderne personal trainer kennis over voeding en trainen combineert met het aanleren van een juiste mindset om tot een optimaal resultaat te komen. Onze opleidingen worden daarom gevolgd door beginnende en gevorderde trainers die een flexibel en praktische raamwerk leren waarin dit wordt gecombineerd.

Meer info over de opleidingen:

– http://chivo.nl/ptessentials
– http://chivo.nl/personaltrainerpro

CONCLUSIE

Als je een carrière in de fitness overweegt dan is het soms lastig om alles te overzien. Kiezen voor zekerheid, zoals een rijkserkend diploma, is op zich logisch, maar niet nodig. Rijkserkend betekent namelijk dat je keuzes nogal beperkt zijn, maar het is geen wettelijke verplichting.

Een ander nadeel van rijkserkend is dat het materiaal altijd verouderd is en daarmee niet goed aansluit op wat de markt nodig heeft. Een ambitieus fitnesscentrum of personal trainerstudio verwacht daarom iets anders dan een rijkserkend diploma.

Aangezien een rijkserkend diploma niet noodzakelijk is voor je carrière is het wellicht het overwegen waard om opleidingen te kiezen die beter passen bij de richting die je ambieert.

Geraadpleegde bronnen

NL actief

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, Chivo.

About the author 

Chivo opleidingen

>