Hoe nuttig is de overhead squat als screen?

Training

Screenen om mobiliteit en stabiliteit vast te stellen, screenen om blessures te voorkomen, het is dagelijkse praktijk onder trainers en de voorkeur lijkt te liggen bij de overhead squat. Hoe nuttig is dat?

De overhead squat is een populaire screen om de beweegkwaliteit van cliënten te toetsen, maar de vraag is natuurlijk hoe nuttig hij is.

NIEUWE OUDERS?


Op de (cover)foto zie je een perfecte overhead squat, waarbij de atleet parallel zit (heup-knie) en de armen overtuigend langs de oren gehouden kunnen worden. Dat komt niet omdat de atleet perfect mobiel en stabiel is, maar gewoon beschikt over een kort bovenbeen en ondiepe heupkommen die diep zakken met een neutrale rug mogelijk maken. Kun je dit niet, maar wil je het toch, dan zul je waarschijnlijk nieuwe ouders moeten vinden.

WAT VOORSPELT HET (NIET)?

Als zoveel aanwijzingen van de screen vooral anatomische ongeschiktheid tonen, is het de vraag waarom je iets zou willen screenen wat je toch niet kunt modificeren. Je kunt dan net zo goed de lichaamslengte of de kleur van de ogen screenen.

Je kunt dus heel weinig met de aanwijzingen, maar voorspelt het dan nog iets? Ook niet echt, aangezien de overhead squat zo’n onnatuurlijke beweging is, dat je hem eigenlijk nooit doet, behalve in de gym.

De overhead squat als screen voorspelt vooral of je de overhead squat kunt doen. As het niet lukt, dan wil het nog steeds niet zeggen dat je beperkt ben in je schoudermobiliteit of dat je niet parallel kunt squatten.

En met een gewicht in je handen kun je mogelijk nog steeds perfect een overhead squat doen, ook al zegt de screen van niet. De overhead squat als screen voorspelt dus eigenlijk niet eens of je een belaste overhead squat kunt doen.

ALTERNATIEVEN


Het betekent niet dat screenen niet nuttig is. Je kunt screenen om te kijken of je lenigheid afneemt of er een verschil is tussen links en rechts, etc. Je hoeft het alleen niet te doen met een complexe screen zoals de overhead squat.

Je kunt de complexe screen veel gemakkelijker uitvoeren door hem op te breken in twee delen, namelijk een squat en een zogenaamde wall angel. Zie de video voor de instructies.

CONCLUSIE
De overhead squat screen is in veel gevallen weinig behulpzaam, tijdrovend en vaak frustrerend voor trainer én client. Dat komt omdat men vaak slecht scoort op de screen vanwege bijvoorbeeld lichaamsbouw die je niet echt kunt veranderen. Dat zegt echter niets over mobiliteit en stabiliteit.

Screen daarom de squatkwaliteit en de bovenlichaammobiltieit los van elkaar en je zult zien dat ondanks dat het twee screens zijn, je alsnog tijd bespaart, omdat ze gemakkelijker uit te voeren zijn.

Geraadpleegde bronnen

Bij Chivo weten we dat de moderne personal trainer kennis over voeding en trainen combineert met het aanleren van een juiste mindset om tot een optimaal resultaat te komen. Onze opleidingen worden daarom gevolgd door beginnende en gevorderde trainers die een flexibel en praktische raamwerk leren waarin dit wordt gecombineerd.

Meer info over de opleidingen:

– http://chivo.nl/ptessentials
– http://chivo.nl/personaltrainerpro

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, Chivo.

About the author 

Chivo opleidingen

>